Vores historie

Nordsøfonden har siden 2005 varetaget statsdeltagelsen i alle nyere olie- og gaslicenser.

mos på sten

 

2005

Nordsøfonden og Nordsøenheden oprettes ved lov for at varetage statens deltagelse i olie- og gaslicenser i det danske koncessionsområde.

Nordsøfonden overtager rollen som statsdeltager fra DONG i licenser tildelt efter 2005. Overdragelsen af ansvaret for statsdeltagelsen skyldes DONG’s delvise privatisering samt aftalerne omkring forlængelsen af A.P. Møller-Mærsks Eneretsbevilling.

Nordsøenheden får en beskeden opstart med 2 ansatte og kommer med i 2 Åben Dør licenser.

 

2006

Nordsøfonden kommer med i yderligere 14 licenser tildelt i forbindelse med 6. runde.

 

2007

Nordsøfonden deltager i sin første efterforskningsboring (Rau-1), som finder olie.

 

2011

Nordsøfonden arbejder intensivt med masterplan for indtrædelse i DUC og opruster på medarbejderfronten fra 9 til 14 medarbejdere.

Nordsøenheden organiseres som et mindre olieselskab, og der oprettes teams inden for områderne efterforskning, produktion, salg og kommercielle forhandlinger samt økonomi. Der fokuseres på kompetenceopbygning, mulighederne for værdiskabelse og risikostyring.

 

2012

Nordsøfonden bliver partner i DUC (Dansk Undergrunds Consortium) d. 9. juli 2012 og står dermed for den aktive statsdeltagelse i DUC, som var et vigtigt element i 2003-aftalen om forlængelse af A. P. Møllers eneretsbevilling. Med indtrædelsen i DUC bliver Nordsøfonden Danmarks tredjestørste olie- og gasproducent.

Den 14. november 2012 overføres ressortansvaret for Nordsøfonden og Nordsøenheden fra klima- energi- og bygningsministeren til erhvervs- og vækstministeren. Der er behov for en ejermæssig adskillelse af Energinet.dk og Nordsøfonden, da Nordsøfonden blev gasproducent ved sin indtræden i DUC.

 

2014

Nordsøenheden, som administrerer Nordsøfonden, omdannes fra en styrelse til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) med egen bestyrelse. Omdannelsen til SOV skyldes at statsdeltagelsen skal styrkes med en professionel bestyrelse, så statens langsigtede interesser i olie- og gasaktiviteterne i Danmark kan understøttes bedst muligt.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14