Olie- og gasproduktion

Nordsøfondens olie- og gasproduktion stammer fra 15 DUC olie- og gasfelter samt fra oliefeltet Ravn, der gik i produktion i 2017. 

Nordsøfondens andel af olie- og gasproduktion fra DUC udgjorde i 2017 ca. en fjerdedel af det samlede danske olie- og gasforbrug. Indtægterne fra salg af olie og gas i 2016 udgjorde 4,1 mia. kr.

Nedenfor ses en oversigt over Nordsøfondens produktion siden indtræden i DUC i 2012. 

 

 Produktionsdata

 

 * Nordsøfonden trådte ind i DUC pr. 9. juli 2012. Produktionsdata for 2012 er dermed baseret på anden halvdel af året. 

 

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14