Nordsøfonden indleder gassalgsproces for Tyra genopbygningsperioden

09.04.2019

Nordsøfonden indleder nu gassalgsprocessen for perioden, hvor Tyra feltet genopbygges (september 2019 til forventet juni 2022).

Bud skal være Nordsøfonden i hænde senest d. 21 april 2019.

Interesserede købere kan henvende sig til Rasmus Hemmingsen på rahe@nordsoefonden.dk for nærmere information.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14