Nyheder

19.12.2012

Klima, Energi og Bygningsministeren har i november 2012 tildelt DONG E&P en efterforskningstilladelse i den danske del af Nordsøen.

11.12.2012

I øjeblikket indsamles der 3D-seismiske data i licens 1/09 i Midtjylland nordøst for Sønder Omme.

30.11.2012

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 14. november 2012 bestemt, at ressortansvaret for Nordsøfonden, herunder Nordsøenheden overføres fra klima- energi- og bygningsministeren til erhvervs- og vækstministeren.

25.09.2012

Indsamlingen af 2D-seismiske data på land i Midtjylland og på Als, Ærø, Langeland, Lolland og Falster blev afsluttet i begyndelsen af september 2012.

21.09.2012

Efterforskningsboringen Hibonite-1 i tilladelse 5/06 i Nordsøen påbegyndtes den 5. september 2012 med boreriggen Noble George Sauvageau.

09.07.2012

Fra i dag, 9. juli 2012, indtræder den danske stat i form af Nordsøfonden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Nordsøfonden vil som ny deltager have en andel på 20%; A.P. Moller-Maersk, Shell og Chevron reducerer deres andele proportionalt.

25.06.2012

Den 9. juli 2012 indtræder Nordsøfonden som aktiv statsdeltager i DUC (Dansk Undergrunds Consortium). DUC består i dag af Mærsk, Shell og Chevron, som samarbejder om at producere olie fra eneretsbevillingens område i Nordsøfonden.

12.06.2012

Nordsøfonden indgår aftale om salg af naturgas med HMN Gashandel A/S i forbindelse med Nordsøfondens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium.

06.06.2012

Nordsøfondens årsrapport for 2011 er udkommet.

31.05.2012

Nordsøenhedens årsrapport for 2011 er udkommet.

Sider

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14