Nyheder

04.08.2014

Efterforskningsboringen Dany-1X i Nordsøen fandt ikke olie eller gas

03.06.2014

Danmark har fortsat meget store mængder olie liggende i Nordsøen som en ekstra ressource. Det fastslår rapporten ”Potentialet i Nordsøen – Tre vækstmotorer til realisering” udgivet af den danske olie- og gasindustri.

13.05.2014

Nordsøfonden etablerer et nyt forskningscenter på DTU sammen med de øvrige partnere i DUC.

25.04.2014

Regeringen åbnede 24. april 2014 for ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i 7. udbudsrunde. Nordsøfonden deltager med 20 % i alle nye licenser.

11.04.2014

Regeringen har besluttet at begynde arbejdet på en olie- og gasstrategi i samarbejde med branchen. Nordsøfonden deltager aktivt i arbejdet.

01.04.2014

Nordsøfonden har indgået aftale om at sælge en del af Nordsøfondens gasproduktion til HMN.

10.02.2014

Boringen Nena-1 i den vestlige del af Nordsøen fandt ikke olie eller gas.

07.02.2014

Brancheforeningen Olie Gas Danmark har i dag offentliggjort rapporten " Potentialet i Nordsøen - Realisering gennem tre vækstmotorer".

20.01.2014

Lovforslag om Nordsøfonden og Nordsøenheden er sendt i høring.

18.12.2013

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse om boringen Solsort-2.

Sider

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14