Nyheder

22.03.2017

Regeringen har i dag indgået en aftale med partnerne i DUC om forbedring af rammevilkårene for olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Forbedringerne skal være med til at sikre og udvikle den danske produktion af olie og gas.

30.12.2016

Mærsk oil er på vegne af DUC partnerne kommet med en opdatering på processen omkring afgørelsen af Tyra feltets fremtid.

22.12.2016

Nordsøfondens andel af olieproduktionen fra DUC har været sendt i udbud. Resultatet af udbuddet er, at produktionen af olie vil fra 1. januar 2017 blive solgt til Chevron på en tidsbestemt kontrakt. Den forventet samlede produktion i 2017 er ca. 8 millioner tønder olie.

01.06.2016

Total og Nordsøfonden har tilbageleveret licens 1/10 i Nordjylland.

13.05.2016

Nordsøfonden har indgået aftale om at sælge en del af Nordsøfondens gasproduktion til HMN Naturgas A/S.

26.04.2016

Nordsøfondens andel af olie- og gasproduktionen for 2015 udgjorde 9,5 mio. tønder olie og 700 mio. m3 gas – eller hvad der svarer til cirka en fjerdedel af det samlede danske olie- og gasforbrug.

06.04.2016

I dag har energi-, forsynings- og klimaministeren tildelt 16 licenser til efterforskning efter olie og gas i den danske undergrund. Nordsøfonden er som statens olie- og gasselskab partner i alle nye licenser.

04.04.2016

Mærsk Oil har på vegne af DUC partnerne i dag meldt ud, at produktionen fra Tyra Øst og Tyra West vil blive lukket ned d. 1. oktober 2018, hvis der ikke findes en økonomisk forsvarlig løsning for videre produktion inden udgangen af 2016.

11.03.2016

1. juni 2016 tiltræder Birgitta Jacobsen som ny direktør for Nordsøenheden. Birgitta Jacobsen afløser Peter Helmer Steen, Nordsøenhedens nuværende direktør, som efter at være fyldt 70 år har ønsket at trække sig tilbage.

25.02.2016

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 25. februar 2016 oplyst, at han har sendt en redegørelse om meddelelse af kulbrintetilladelser i 7. udbudsrunde til forelæggelse for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.

Sider

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14