Nordsøfondens produktion af olie og gas

Nordsøfonden har andel i olie- og gasproduktionen fra de licenser, vi deltager i. Indtil videre stammer Nordsøfondens olie- og gasproduktion fra 15 DUC olie- og gasfelter, men inden for få år vil andre licenser, Nordsøfonden deltager i, være modne til produktion.

Nordsøfondens andel af olie- og gasproduktion fra DUC udgjorde i 2015 ca. en fjerdedel af det samlede danske olie- og gasforbrug. Indtægterne fra salg af olie og gas i 2015 udgjorde 4,7 mia. kr.

Nedenfor ses en oversigt over Nordsøfondens produktion siden indtræden i DUC i 2012. 

 

 Produktionsdata

 * Nordsøfonden trådte ind i DUC pr. 9. juli 2012. Produktionsdata for 2012 er dermed baseret på anden halvdel af året. 

 

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14