Licenstildeling

Den danske stat står for at tildele licenser.

rig

 

Den danske sokkel er delt op i to områder, Centralgravsområdet (området vest for 6°15' Ø) og det såkaldte Åben Dør område (området øst for 6°15' Ø). Licenser i Centralgravsområdet søges ved de såkaldte udbudsrunder, og der er indtil videre afholdt syv udbudsrunder. I Åben Dør området giver Energistyrelsen løbende mulighed for at søge om licenser.

 

Dansk licensområde

Den danske del af Nordsøen er et modent område med en veludbygget infrastruktur, men vurderingen er, at der stadig er meget olie og gas tilbage at finde på dansk sokkel.

 

Processen ved udbudsrunder

Energistyrelsen inviterer interesserede olie- og gasselskaber til at byde ind på områder, de ønsker at efterforske og potentielt producere fra. Når tidsfristen er udløbet, vurderes ansøgningerne af Energistyrelsen, og forhandlinger mellem selskaberne og Energistyrelsen om et arbejdsprogram påbegyndes.

Arbejdsprogrammet er gensidigt forpligtende og beskriver, hvad olieselskabet skal levere af undersøgelser og efterforskning inden for en given tidsperiode. Når der er opnået enighed om arbejdsprogrammet, godkendes licenserne i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg og tildeles derefter olieselskaberne.

 

Statsdeltagelse ved Nordsøfonden

Nordsøfonden er som statens olie- og gasselskab indplaceret i alle licenser med en andel på 20 % som udgangspunkt. Nordsøfonden kan ikke være operatør i licenserne.

Nordsøfonden deltager på lige for med de øvrige partnere med de samme forpligtigelser og rettigheder. Nordsøfonden er partner, der med sin indsigt i den danske undergrund og de danske regler kan være med til at skabe værdi for projektet og facilitere et godt samarbejde med relevante interessenter.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14