Hvem er vi

Nordsøfonden er den danske stats olie- og gasselskab. Vi producerer olie og gas og er derved med til at sikre forsyningen af energi og råstoffer samt skaffe indtægter til statskassen.

 roer i perspektiv

 

Nordsøfonden varetager statsdeltagelsen i licenserne på dansk område og er blandt andet partner i DUC, der står for knap 90 % af den danske produktion. Vores opgave er at skabe værdi ved at udnytte ressourcerne bedst muligt. Opgaven er politisk defineret, og vi løser den ved at drive en rentabel forretning og fremme en langsigtet indvinding af olie og gas fra den danske del af Nordsøen.

Vores miljø påvirkes af produktion og forbrug af fossile brændstoffer, og vi har derfor fokus på, at vores aktiviteters miljømæssige aftryk begrænses mest muligt.

 

Vores rolle

Vi har en unik position i den danske olie- og gassektor. Som statsligt olie- og gasselskab arbejder vi i krydsfeltet mellem partnere, operatører og myndigheder. Her fremmer vi gensidig forståelse og baner vejen for, at samarbejdet om udviklingen af dansk område er til gavn for hele samfundet.

Vi er gennemgående aktør i stort set alle aktiviteter i Nordsøen, og vores styrke er vores tværgående viden og indsigt i dansk efterforskning og produktion. Vi anskueliggør muligheder og har problemløsning i fokus. Derfor resulterer vores arbejde i bedre og mere helhedsorienterede løsninger for olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

Nordsøfonden er et fast holdepunkt i en branche, der er præget af stigende omskiftelighed. Vi er med hele vejen – fra efterforskningen starter, til når felterne engang skal lukkes ned. Derfor har vi ansvaret for en opgave af stor samfundsmæssig betydning, både nu og i fremtiden.

 

Nordsøfondens vision

Nordsøfonden arbejder for en langsigtet og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark.

 

Vores mission er at:

  • skabe højst mulig værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.
  • sikre at Nordsøfonden er en aktiv og kompetent samarbejdspartner, der fremmer en sammenhængende og omkostningsbevidst efterforskning og produktion.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14