Forskning og studier

Sammen med danske og udenlandske samarbejdspartnere indgår Nordsøfonden i en række projekter, der alle arbejder for at indsamle, dele og skabe ny viden. For Nordsøfonden er videndeling og dataindsamling en høj prioritet, da forskning, udvikling og innovation er centrale elementer i arbejdet for øget indvinding på dansk sokkel.

Nedenfor kan du læse om studier og projekter, som Nordsøfonden er og har været en del af.

Center for Olie og Gas

Nordsøfonden investerer sammen med de øvrige selskaber i DUC 1 milliard kr. i DTU’s forskningscenter ”Center for Olie og Gas” over en periode på 10 år. Centeret blev oprettet i 2014.

Centrets forskere samarbejder med forskningsmiljøer og kommercielle selskaber om at identificere nye teknologiske og konceptuelle løsninger, der kan forbedre produktionen fra den danske del af Nordsøen.

Læs mere på centrets hjemmeside

JCR-7

I alt ni olieselskaber deltager i ”Joint Chalk Research 7” – et projekt, der støtter ny forskning og udvikling målrettet mod øget indvinding af olie fra tætte kalkreservoirer i Nordsøen.

Projektet drager nytte af de deltagende olieselskabers tekniske ekspertiser, og i nogle af underprojekterne samarbejder JCR-gruppen med forskellige universiteter. JCR har eksisteret siden 1980 med deltagelse af både norske og danske selskaber og myndigheder.

Læs mere på JCR's hjemmeside 

ALTKUL

Projektet ALTKUL (ALTernative KULbrintemetoder) havde til formål at undersøge hvilke metoder, der er tilgængelige og egnede til
efterforskning af olie og gas på land i Danmark.

GEUS gennemførte projektet under vejleding af DONG E&P A/S og Nordsøfonden. Energistyrelsen deltog som observatør. Projektet afsluttedes i 2012. 

Læs mere på GEUS' hjemmeside 

CenSys

CenSys-projektet havde bl.a. til formål at skabe en konsistent beskrivelse af bjergarter og aflejringsmodel i det Kænozoiske olie-gas system. Systemet har været kendt i det danske område i årtier med produktion fra Siri-området. 

CenSys-projektet forløb i 2014-2015.

Læs mere i GEUS' folder

CretSys

Formålet med projektet er at etablere en konsistent stratigrafisk ramme for Øvre og Nedre Kridt samt Danien og skabe et overblik over reservoiregenskaber, herunder porøsitet og permeabilitet.

Dette vil give en bedre forståelse af migrationsvejene til kalkstenen og
vil være af stor værdi for selskaber, der efterforsker på dansk sokkel.

CretSys er et 3-årigt projekt skabt i samarbejde mellem GEUS og en
række olie- og gasselskaber, herunder Nordsøfonden. Projektet startede 
i foråret 2014 og afsluttes i 2017.

Læs mere i GEUS' folder

 

PetSys

Formålet med PetSys-projektet var at samle eksisterende viden og etablere en opdateret ramme for de jurassiske reservoirbjergarter og petroleumssystemer i den danske del af Centralgraven.

Projektet forløb i perioden 2011-2014, hvor kort og analyser løbende blev gjort tilgængelige for de deltagende selskaber. I projektet deltog en række selskaber, der er aktive i efterforskning efter olie og gas i den danske del af Centralgraven samt GEUS.

Læs mere GEUS' folder

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14