Faglige artikler

Her finder du faglige artikler, der kan give et indblik i, hvad Nordsøfonden beskæftiger sig med.

 

Juli 2019: Fornyet aktivitet i Nordsøen

Der er fornyet interesse for at efterforske i den danske del af Nordsøen.

Læs artiklen her

 

November 2017: Er der et mønster? Trends kan vise vejen for efterforskning

Hvordan finder man olie og gas? En af mulighederne er at se efter mønstre i den viden, man har om undergrunden og lede efter mulige trends

Læs artiklen her 

 

September 2017: Succesfuld udbygning af Tyra Sydøst feltet

I marts 2017 kom den niende og sidste brønd i udbygningen af Tyra Sydøst feltet i produktion. Derved er et succesfuldt projekt afsluttet.

Læs artiklen her

 

Juli 2017: Spørgsmål og svar om frakturering

Hvad er frakturering, hvor ofte bliver der fraktureret i Danmark og kan frakturering forurene grundvandet? Vi har samlet en række spørgsmål og svar om frakturering i denne artikel. 

Læs artiklen her

 

April 2017: Produktion fra Ravn feltet åbner for nye muligheder 

Olien i Ravn feltet befinder sig i Jurassiske sandsten, der er fundet på mere end 4.000 meters dybde. Der har ikke tidligere været produktion fra så dybe lag i Danmark. Nordsøfonden forventer at erfaringerne fra Ravn vil give vigtige informationer, der kan danne grundlag for en beslutning om udbygning af de øvrige dele af Greater Ravn Area med et forventeligt højt potentiale.

Læs artiklen her

 

Marts 2017: Nye perspektiver for olie- og gasproduktion i Nordsøen 

Rammerne for udvikling af den danske produktion af olie og gas i de kommende årtier er fastlagt gennem en ny aftale mellem regeringen og partnerne i DUC. Denne aftale skal være med til at sikre og udvikle den danske produktion af olie og gas i de kommende årtier.

Læs artiklen her

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14