E-fakturering

Er du leverandør, skal du sende fakturaer elektronisk til Nordsøenheden.

Nordsøenhedens EAN-nummer er 57 98 00 00 29 200.   

 

Som leverandør kan du sende elektroniske fakturaer til det offentlige på virk.dk, der har en elektronisk blanket.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14