DUC

Nordsøfonden er partner i DUC med 20 %.

Rør med tal

 

Dansk Undergrunds Consortium (DUC) er et joint venture mellem Total E&P Danmark A/S (31,2 %), Noreco (36,8 %), Total Denmark ASW, Filial af Total Denmark ASW Inc.  (12 %) og Nordsøfonden (20 %), som samarbejder om at producere olie og gas fra Eneretsbevillingens område i Nordsøen.

DUC står i dag for langt størstedelen af dansk produktion af olie og gas og ejer de centrale dele af infrastrukturen for al aktivitet i den danske del af Nordsøen. Eneretsbevillingen omfatter 1635,7 km2 af den danske sokkel.

 

DUC's historie

DUC blev oprettet efter tildelingen af eneretsbevillingen til A.P. Møller–Mærsk i 1962 og skulle assistere A.P. Møller–Mærsk til at udnytte eneretsbevillingen bedst muligt.

I første omgang bestod DUC af A.P. Møller-Mærsk, Shell og Gulf, hvor sidstnævnte varetog operatørrollen. Inden for de første par år blev Texaco og Chevron også en del af konsortiet. Gulf forlod samarbejdet i 1974, hvor Mærsk overtog operatørrollen, og Chevron trak sig ud i 1987.

Chevron indtrådte dog i samarbejdet igen via fusionen med Texaco i 2001. Konsortiets sammensætning blev ændret i 2012, hvor Nordsøfonden indtrådte i DUC som aktiv statsdeltager med 20 %.

I 2018 overtog Total S. A. alle A.P. Møllers- Mærsk olie- og gasaktiviteter, herunder eneretsbevillingen og rollen som operatør i DUC. I 2019 overtog Total Chevrons andele, mens Noreco overtog Shells olie- og gasaktiviteter. 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14