Dansk olie- og gashistorie

Hvornår blev første udbudsrunde gennemført? Hvornår blev Nordsøfonden oprettet? Hvem var Frederick F. Ravlin? Og hvor blev det første oliefund i Danmark gjort? Få svaret i nedenstående historiske overblik.

Arbejdshandsker

 

1873 
Naturgas opdages i Vendsyssel i forbindelse med vandboringer.

 

1932 
Fiskeeksportør Rasmus Clausen udvinder som den første naturgas på egen landjord. Også industriel produktion sættes i gang.

 

1935 
Statsminister Thorvald Stauning giver den første eneretsbevilling til hele den danske undergrund til den amerikanske ingeniør Frederick F. Ravlin.

 

1959 
Koncessionen, som nu er hos Esso, opgives igen. Et tysk selskab søger koncession til et begrænset område i Danmark.

 

1962 
A.P. Møller får 50-årig eneretsbevilling til efterforskning og produktion i Danmark. Dansk Undergrunds Consortium (DUC) dannes. Der var ikke de store forventninger om at Danmark skulle blive et olieland.

 

1966
DUC rykker ud på havet og foretager sin første efterforskningsboring i Nordsøen. Året efter finder man olie i Kraka feltet.

 

1971
De dansk-tyske forhandlinger om grænsedragningen i Nordsøen afsluttes. Sagen har været forelagt Den Internationale Domstol.

 

1972 
Det danske olieeventyr starter for alvor. Produktionen fra Dan feltet påbegyndes.

 

1972
A.P. Møller får en forlængelse af efterforskningsperioden på 2 år.

 

1973
Arabisk olieembargo af Vesten fører til den første danske oliekrise.

 

1976
Regeringen og A.P. Møller indgår aftale, der bl.a. betyder at DONG får forkøbsret til gassen.

 

1979
Shahen af Iran fordrives og den deraf følgende uro i Mellemøstens olieproduktion leder til den anden danske oliekrise.

 

1981
Nye betingelser for koncessionen forhandles mellem regeringen og A.P. Møller. De indebærer bl.a. at A.P. Møller skal afgive dele af eneretsbevillingens område.

 

1982
Folketinget vedtager en kulbrinteskat.

 

1984
1. udbudsrunde igangsættes. Interesserede olieselskaber kan byde på de blokke, undergrunden er blevet inddelt i. 15 tilladelser gives.    

 

1986
2. udbudsrunde. 9 tilladelser gives.

 

1989
3. udbudsrunde. 12 tilladelser gives.

 

1993
Danmark bliver selvforsynende med olie.

 

1995
4. udbudsrunde. 9 tilladelser gives. 

 

1997
Danmark bliver selvforsynende med energi: Den danske olie- og gasproduktion overstiger nu det samlede danske energiforbrug. Danmark bliver nettoeksportør.

 

1998
5. udbudsrunde. 17 tilladelser gives.

 

2003
Ny aftale mellem regeringen og A.P. Møller, der bl.a. resulterer i større økonomisk udbytte for staten.

 

2005
Nordsøfonden oprettes ved lov. Nordsøfonden skal varetage statens deltagelse i alle nyere licenser.

 

2006
6. udbudsrunde. 14 tilladelser gives.

 

2012
Nordsøfonden træder på statens vegne ind i DUC med 20 pct. 

 

2013 
Serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkør for kulbrinteinvinding. Eftersynet resulterer i en ensretning af skatteregler for alle tilladelser.

 

2016 
7. udbudsrunde. 16 tilladelser gives.

 

2017 
Ny aftale mellem regeringen og bevillingshaveren på vegne af DUC om forbedrede rammevilkår for olie- og gasproduktionen i Nordsøen. 

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14