Dansk olie- og gashistorie

Hvornår blev første udbudsrunde gennemført? Hvornår blev Nordsøfonden oprettet? Hvem var Frederick F. Ravlin? Og hvor blev det første oliefund i Danmark gjort? Få svaret i nedenstående historiske overblik.

 

1873 

Naturgas opdages i Vendsyssel i forbindelse med vandboringer

 

1932 
Fiskeeksportør Rasmus Clausen udvinder som den første naturgas på egen landjord. Også industriel produktion sættes i gang

 

1935 
Statsminister Thorvald Stauning giver den første eneretsbevilling til hele den danske undergrund til den amerikanske ingeniør Frederick F. Ravlin

 

1959 
Koncessionen, som nu er hos Esso, opgives igen. Et tysk selskab søger koncession til et begrænset område i Danmark

 

1962 
A.P. Møller får 50-årig eneretsbevilling til efterforskning og produktion i Danmark. Dansk Undergrunds Consortium (DUC) dannes. Der var ikke de store forventninger om at Danmark skulle blive et olieland

 

1966
DUC rykker ud på havet og foretager sin første efterforskningsboring i Nordsøen. Året efter finder man olie i Kraka-feltet

 

1971
De dansk-tyske forhandlinger om grænsedragningen i Nordsøen afsluttes. Sagen har været forelagt Den Internationale Domstol 

 

1972 
Det danske olieeventyr starter for alvor. Produktionen fra Dan-feltet påbegyndes

 

1972
A.P. Møller får en forlængelse af efterforskningsperioden på 2 år

 

1973
Arabisk olieembargo af Vesten fører til den første danske oliekrise

 

1976
Regeringen og A.P. Møller indgår aftale, der bl.a. betyder at DONG får forkøbsret til gassen

 

1979
Shahen af Iran fordrives og den deraf følgende uro i Mellemøstens olieproduktion leder til den anden danske oliekrise

 

1981
Nye betingelser for koncessionen forhandles mellem regeringen og A.P. Møller. De indebærer bl.a. at A.P. Møller skal afgive dele af eneretsbevillingens område

 

1982:
Folketinget vedtager en kulbrinteskat

 

1984
1. udbudsrunde igangsættes. Interesserede olieselskaber kan byde på de blokke, undergrunden er blevet inddelt i. 15 tilladelser gives    

 

1986
2. udbudsrunde. 9 tilladelser gives

 

1989
3. udbudsrunde. 12 tilladelser gives

 

1993
Danmark bliver selvforsynende med olie

 

1995
4. udbudsrunde. 9 tilladelser gives 

 

1997
Danmark bliver selvforsynende med energi: Den danske olie- og gasproduktion overstiger nu det samlede danske energiforbrug. Danmark bliver nettoeksportør 

 

1998
5. udbudsrunde. 17 tilladelser gives

 

2003
Ny aftale mellem regeringen og A.P. Møller, der bl.a. resulterer i større økonomisk udbytte for staten

 

2005
Nordsøfonden oprettes ved lov. Nordsøfonden skal varetage statens deltagelse i alle nyere licenser

 

2006
6. udbudsrunde. 14 tilladelser gives

 

2012
Nordsøfonden træder på statens vegne ind i DUC med 20 pct. 

 

2013

Serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår for kulbrinteindvinding. Eftersynet resulterer i en ensretning af skatteregler for alle tilladelser

 

2016 
7. udbudsrunde. 16 tilladelser gives

 

2017

Ny aftale mellem regeringen og A. P. Møller om skat og genopbygning af Tyra feltet

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14