CSR-politik

Nordsøfondens rapporter om CSR (Corporate Social Responsibility) beskriver Nordsøfondens resultater inden for området.

trapper rig

 

Rapporterne er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i den danske årsregnskabslov om rapportering af virksomheders samfundsansvar, og indeholder Nordsøfondens politikker for samfundsansvar, beskrivelse af hvordan disse omsættes til handling samt en vurdering af opnåede resultater.

Rapporterne er lovpligtige redegørelser for samfundsansvar, jf. ÅRL § 99a. 

 

CSR-rapporter

Læs CSR-rapporten for 2017
Læs CSR-rapporten for 2016
Læs CSR-rapporten for 2015
Læs CSR-rapporten for 2014 
Læs CSR-rapporten for 2013

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14