Ansvarlighed

trapper rig

  

Vi har i Nordsøfonden et ansvar for, at vores aktiviteter samlet set er til gavn for samfundet. Vi skal drive rentabel forretning og samtidig forvalte vores opgave på en etisk og ansvarlig måde. Derfor udfører vi vores arbejde under hensyn til samfundsmæssige, miljømæssige og sociale forhold.

Vi arbejder ambitiøst med vores samfundsansvar inden for de rammer, der er etableret for vores virksomhed. Det gør vi ved at stille krav til både os selv og vores samarbejdspartnere.

 

CSR (Corporate Social Responsibility)

Nordsøfondens CSR-politik beskriver Nordsøfondens samfundsansvar og sætter fokus på følgende fire områder: sikkerhed, bæredygtighed, krav til leverandører samt orden i eget hus.

CSR-politik

 

CSR-rapporter

CSR-rapport 2019
CSR-rapport 2018
CSR-rapport 2017

CSR-rapport 2016
CSR-rapport 2015
CSR-rapport 2014 
CSR-rapport 2013

 

 Code of Conduct - adfærdskodeks

Nordsøfonden er opmærksom på den rolle, vi spiller i det danske samfund og vores ansvar over for samarbejdspartnere såvel som ejere og medarbejdere. 

Nordsøfondens Code of Conduct er et adfærdskodeks, der vejleder medarbejderne i, hvordan virksomheden skal drives, og hvilken adfærd, der forventes af medarbejdere i Nordsøfonden. 

 

Code of Conduct

 

 

Supplier Code of Conduct - leverandørpolitik

Nordsøfondens Supplier Code of Conduct angiver en række krav til alle Nordsøfondens leverandører og partnere. Leverandører og partnere er forpligtet til at overholde dette kodeks i alle sine aktiviteter for Nordsøfonden.

 

Supplier Code of Conduct

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14